Bà Hồng Hạnh - Giám Đốc kinh doanh công ty Vật Giá

Bà Hồng Hạnh - Giám Đốc kinh doanh công ty Vật Giá

Bà Hồng Hạnh – Giám Đốc kinh doanh công ty Vật Giá

Từ trước tới nay, bản thân tôi không tin vào việc ai đó định hướng số phận cho tôi. Vì tôi nghĩ bản thân tôi là người quyết định số phận của mình. Nhưng sau khi có một bài kiểm tra dấu vân tay , tôi đã thay đổi cách nhìn. Thực sự đây là một ngành khoa học mà giá trị của nó mang lại không gì có thể đo đếm được. Tôi đã hiểu được rằng tố chất bẩm sinh và sự rèn luyện chăm chỉ sẽ tạo nên thành công vượt bậc. Bây giờ tôi đã biết điểm mạnh của mình là khả năng quản lý, có trí tuệ nội tâm vượt trội. Xin cám ơn LIFE COMPASS.