Cách học tốt nhất của con tôi là nghe, nhìn hay vận động?

Cách học tốt nhất của con tôi là nghe, nhìn hay vận động?