Dấu vân tay có thay đổi được không ?

Dấu vân tay có thay đổi được không ?

Dấu vân tay có thay đổi được không ?

Chứng minh thư cần dấu vân tay là vì sao ? Dấu vân tay có thay đổi không ? Dấu vân tay có quyết định vận mệnh con người hay không ?

Dấu vân tay có thay đổi được không ?

Dấu vân tay có thay đổi được không ?

Dấu vân tay là cơ sở phân biệt và nhận biết rõ nhất giữa người này với người khác. Thế giới có trên 6 tỷ dân nhưng rất khó tìm kiếm 2 người có trùng dấu vân tay. Đặc điểm của dấu vân tay dù chỉ gồm có 7 loại (vòng móc đơn, vòng móc kép, vòng tập trung ở giữa, vòng cung, vòng cung hình lều, vòng xoắn, vòng bất thường) nhưng thể hiện về chi tiết khác nhau muôn hình muôn vẻ và đặc biệt nó không thể bị thay đổi từ trẻ đến già nếu không tác động đến.

Người đầu tiên truyền bá việc nhận dạng con người bằng dấu vân tay là TS.Henry Faulds (1880). Trước đó William Herschel là người đầu tiên dùng dấu vân tay để nhận dạng tù nhân (1860). Việc phân tích vân tay và đường chỉ tay không liên quan gì đến vận mệnh của con người. Không có cơ sở nào phán xét về đường sinh, đường bệnh, đường hôn nhân, đường công danh, đường tài phú… khi đoán chỉ tay. Người ta không đoán vân tay vì nó nhỏ quá, khó nhìn thấy quá mà thôi.