Giáo Sư LIN JUI PIN – Người truyền bá Sinh trắc học Dấu vân tay

Giáo Sư LIN JUI PIN – Người truyền bá Sinh trắc học Dấu vân tay

Giáo Sư LIN JUI PIN – Người truyền bá Sinh trắc học Dấu vân tay

Giáo sư Lin Jui Pin sinh ra ở Đài Loan năm 1967. Ông đã cống hiến cả đời mình trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu về Sinh trắc học Dấu vân tay và những ứng dụng của ngành trong việc phát triển tiềm năng con người. Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, giảng dạy tại Đài Loan trong các lĩnh vực như toán học, phát triển tư duy trẻ em và phát triển các khoá học huấn luyện.Ông thường xuyên có các buổi hội thảo, nói chuyện chuyên đề về sức khoẻ cũng như Ngôn ngữ lập trình tư duy (NLP) tại Đài Loan.

Slide5