Mô hình cơ bản của dấu vân tay

Mô hình cơ bản của dấu vân tay

Mô hình cơ bản của dấu vân tay

Mỗi người có một van tay khác nhau, không ai giống ai kể cả song sinh. Cấu tạo mỗi dấu vân tay tại khác nhau, cùng đi phan tich van tay các mẫu cơ bản xem bạn đang ở mẫu nào.

1) Simple Arch

Mẫu vân: Đồi hình, đầu cong, không có tam giác điểm.
(2) Tented Arch
Mẫu vân: Như hình lều trại với một đầu  nhọn.
(3) Ulnar Loop
Mẫu vân: Như hình một thác nước chảy về phía ngón tay út với một tam giác điểm.
(4) Radial Loop
Mẫu vân: Như hình thác nước chảy về phía ngón tay cái với một tam giác điểm.
(5) Concentric Whorl
Mẫu vân: Bắt đầu từ trung tâm của vòng tròn nhỏ rồi lây lan ra những vòng tròn đồng tâm, với hai  tam giác điểm.
(6)  Spiral Whorl
Mẫu vân: Một mô hình xoắn ốc bắt đầu từ trung tâm và di chuyển ra phía ngoài, có hai tam giác điểm.
(7) Elongated Whorl
Mẫu vân: Vòng tròn biến thành hình bầu dục dài, có hai tam giác điểm.
(8) Imploding Whorl
Mẫu vân: Hai tâm ở giữa, bao quanh bởi nhiều lớp của vòng tròn.
(9) Composite Whorl
Mẫu vân : Hai dòng nước cuộn vào nhau giống như hình Taichi.
(10) Peacock’s Eye
Mẫu vân: Như đôi mắt của con công, trung tâm bao gồm nhiều vòng tròn hoặc xoắn ốc, kết thúc của mỗi vòng được kết nối bởi một đường thẳng.
Đặc điểm: Sâu sắc, có phẩm chất lãnh đạo, có tính nghệ thuật.
(11) Variant
Mẫu vân: Có sự kết hợp của hai hay nhiều vòng xoắn, vòng trụ hoặc vòm đơn giản với hai hoặc nhiều tam giác điểm.