Nên thi trường nào sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học?

Nên thi trường nào sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học?