Người Keo Kiệt và Cái Kim

Người Keo Kiệt và Cái Kim

Người Keo Kiệt và Cái Kim

“Khi mính chết mình còn chẳng mang được thân thể mình lên; làm sao mình có thể mang cái kim lên được? Tại sao mình lai giữ mọi thứ? Vì mục đích gì? Mình còn chẳng mang được bất cứ thứ gì khi mình chêt.”
********************************
Ngày xưa có một người keo kiệt. Mục đích duy nhất của ông là giữ mọi thứ. Ông đặt cái gương trong nhà mình để có ánh sáng của đèn của hàng xóm để tiết kiệm chi phí cho ánh sáng. Để con của ông có dầu trên người trước khi tắm, ông cho chúng đi chơi với những đứa trẻ hàng xóm mà đã được bôi dầu. Khi giả vờ chơi, con của ông sẽ ôm nhau và sẽ có ít dầu trên người.
nguoi-keo-kiet-va-cai-kim

Người Keo Kiệt và Cái Kim

Với dầu trên người con của ông, ông tắm cho chúng. Ông hay cho chúng cùng cái rổ để đến chợ để mua muối và me. Khi bọn trẻ mua những thứ này về, ông sẽ bảo chúng quay lại nói là nó quá đắt hoặc kém chất lượng. Khi người bán hàng lấy chúng lại, sẽ có một ít ở lại rổ và sẽ được mang về. Ông ta chăm sóc gia đình bằng cách này.

Sự keo kiệt của ông đã đến giới hạn. Tất cả mọi người trong làng đều ghét ông. Một ngày, khi ông đang đi bộ một mình, một ông già ra gặp ông. Ông ta nói rằng ông ta có một giấc mơ mà tổ tiên của người keo kiết nhờ ông bảo người keo kiệt là quần áo của họ tren Thiên Đàng đã rách và ông nhớ mang cái kim cùng ông khi ông lên Thiên Đàng. Nói xong, ông già đưa cái kim cho người keo kiệt và đi tiếp.

Khi về đến nhà người keo kiệt tự nhủ, “Khi mính chết mình còn chẳng mang được thân thể mình lên; làm sao mình có thể mang cái kim lên được? Tại sao mình lai giữ mọi thứ? Vì mục đích gì? Mình còn chẳng mang được bất cứ thứ gì khi mình chêt.”

Cái kim đã dạy cho ông một bài học lớn nhất đời ông.

Từ khóa : Người keo kiệt, cái kim, người keo kiệt và cái kim

Bùi Huy Khang biên dịch