Ông Nguyễn Văn Danh - Giám đốc công ty vận tải ĐỒNG ĐĂNG

Ông Nguyễn Văn Danh - Giám đốc công ty vận tải ĐỒNG ĐĂNG

Ông Nguyễn Văn Danh – Giám đốc công ty vận tải ĐỒNG ĐĂNG

Tôi quyết định làm bài phân tích vân tay cho tất cả công ty. Tôi nghĩ rằng nhân viên sẽ ý thức được rằng bản thân họ đang được công ty rất quan tâm, trọng dụng nên họ càng nghiêm túc, quyết tâm và dấn thân hơn với công việc đang theo đuổi.

Hơn nữa, họ được làm công việc đúng với điểm mạnh vượt trội của mình (Ví dụ: một nhân viên biết rằng mình có điểm mạnh ở khả năng tương tác giao tiếp, khả năng tập trung vào mục tiêu cao, họ sẽ mạnh dạn hơn nữa trong việc giao tiếp với đối tác/khách hàng mới, tập trung cao độ vào target tháng, tuần, quý một cách quyết liệt với tinh thần hăng say).

Đồng thời tôi cũng nhận thấy là hầu hết các nhân viên đều có kế hoạch rõ ràng trong việc cải thiện những mặt còn hạn chế (Ví dụ một nhân viên làm việc rất giỏi, giao tiếp tốt và linh hoạt, tuy nhiên khả năng lập kế hoạch không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả công việc và thường đợi đến hạn chót mới bắt tay vào làm nên hiệu quả không cao. Xin cám ơn LIFE COMPASS