Ông Nguyễn Xuân Thu, Giám Đốc Trung Tâm Dữ Liệu CMC

Ông Nguyễn Xuân Thu, Giám Đốc Trung Tâm Dữ Liệu CMC

Ông Nguyễn Xuân Thu, Giám Đốc Trung Tâm Dữ Liệu CMC

Tôi rất hài lòng về độ chính xác của bài báo cáo phân tích Sinh Trắc Học Vân Tay. Đây quả thực là một thành tựu khoa học được áp dụng trong việc xác định rõ năng lực của bản thân cũng như định hướng phát triển nghề nghiệp. Tôi tin tưởng  ngày càng có nhiều người đăng ký làm bài phân tích của LIFE COMPASS.