Sinh trắc vân tay với gia đình doanh nghiệp

Sinh trắc vân tay với gia đình doanh nghiệp

Sinh trắc vân tay với gia đình doanh nghiệp

Touch-ID-Fingerprint-pattern-types

1. Sinh trắc học phân tích vân tay đối với gia đình

– Cha mẹ thấu hiểu các năng khiếu bẩm sinh, điểm manh và điểm yếu của con em bạn, từ đó

định hướng trẻ phát huy tối đa tiềm năng.

– Tư vấn cải thiện các bất đồng quan điểm giữa cha mẹ và con trẻ.

– Thấu hiểu lẫn nhau – Nâng cao giá trị gia đình

2. Sinh trắc học van tay đối với tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp

– Giúp doanh nghiệp sàng lọc trong tuyển dụng, đánh giá năng lực thực hiện công việc và

phong cách của ứng viên

– Khám phá tiềm năng của nhân viên nhằm bố trí đúng người vào đúng vị trí.

– Phát huy tiềm năng nhân viên tạo đột phá cho doanh nghiệp.

– Tư vấn củng cố nguồn nhân lực. Tìm ra các lãnh đạo tài ba.

– Tư vấn đào tạo và phát triển nhân sự