Tại sao con tôi học không giỏi, ngay sau cả đi học thêm?

Tại sao con tôi học không giỏi, ngay sau cả đi học thêm?