Tại sao con tôi quá hiếu động và nghịch ngợm?

Tại sao con tôi quá hiếu động và nghịch ngợm?