Thần Đồng Việt Nam 2014

Thần Đồng Việt Nam 2014

Thần Đồng Việt Nam 2014

Dân tộc Việt Nam là một trong những dân tộc thông minh trên thế giới. Việc phát hiện và bồi dưỡng tài năng là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Thần Đồng được định nghĩa là những cá nhân xuất sắc, có những năng lực đặc biệt vượt trội so với những trẻ cùng lứa tuổi. Sau đây TVX xin trân trọng giới thiệu những Thần Đồng Việt Nam được phát hiện trong năm 2014.

nhngthndngdcpphasthinnam2014zingvn