Xây dựng nhân sự cùng phân tích vân tay

Xây dựng nhân sự cùng phân tích vân tay

Xây dựng nhân sự cùng phân tích vân tay

Phát Triển Đội Ngũ Nhân Sự Với Sinh Trắc Học van tay: Áp dụng sinh trắc học vân tay với các công ty, doanh nghiệp:
 Sinh Trắc Học Vân Tay
  • Giúp doanh nghiệp sàng lọc trong tuyển dụng, đánh giá năng lực thực hiện công việc và phong cách của ứng viên.
  • Khám phá tiềm năng của nhân viên nhằm bố trí đúng người vào đúng vị trí.
  • Phát huy tiềm năng nhân viên tạo đột phá cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn củng cố nguồn nhân lực. Tìm ra các lãnh đạo tài ba.
  • Tư vấn đào tạo và phát triển nhân sự.